28/4/10

Aqui ves al lloro... amb el liquen del Peladet

Foto: Marc Olivé
El Marc Olivé, d'aquí ves al lloro..., ens ha enviat aquestes fotos del Peladet, quan va fer la via l'Avi de la Mel, va trobar aquests tal·lus liquènics rapelant per la via Absurdistan, al tercer llarg.

Foto: Marc Olivé
Aquest tipus de tal·lus blancs en roca calcària poden pertànyer a diversos gèneres: Diplotomma, Diploschites, Toninia, Lecanora, entre d'altres. Per a poder identificar-la necessitariem observar el tal·lus liquènic, estudiar les fructificacions i fer els tests de reaccions de les substàncies liquèniques.

L4. L'Avi de la Mel. Foto: Marc Olivé
Si algú té intenció de repetir la via i vol col·laborar amb nosaltres, contacteu, ja que us explicaríem com agafar una petita mostra per a la seva identificació.

Moltes gràcies Marc!