26/1/11

Els líquens del Pallars Sobirà

La cresta del Pinetó-Roca Blanca, un paradís de líquens
Des d'aquesta finestra oberta al món de la muntanya, l'escalada i els líquens, us voldria presentar un treball, una contribució al coneixement dels líquens de la nostra terra:

+ info

LLOP, E.; BARBERO, M.; CHESA, M. J.; FERNANDEZ-BRIME, S.; FIGUERAS, G.; GÓMEZ-BOLEA, A.; HLADUN, N. L.; MUÑIZ, D.; NAVARRO-ROSINÉS, P. (2010). «Els líquens i els fongs liquenícoles de les Planes de Son i la mata de València». A: GERMAIN, J. [cur.]. Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural. (Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural; 16), p. 189-227. ISBN: 978-84-9965-008-1.

Resum
L’estudi dels líquens de les Planes de Son i la mata de València ha permès l’elaboració d’un catàleg de 315 líquens i 22 fongs liquenícoles. El catàleg inclou els líquens que creixen sobre diferents substrats: plantes vasculars, roques calcàries i silíciques, i sòls, dels ambients més representatius de l’àmbit d’estudi.
Del catàleg es poden destacar els següents tàxons per l’interès corològic: Chaenotheca gracillima, Cyphelium pinicola, Endococcus brachysporus, Farnoldia similigena, Lecidea verruca, Merismatium deminutum ssp. longisporum, Placidiopsis pseudocinerea, Thelidium aphanes i Unguiculariopsis groenlandiae, que són noves citacions per a la península Ibèrica. S’inclouen comentaris de la composició florística de les comunitats liquèniques observades en els diferents ambients estudiats.
PARAULES CLAU: alpí, Catalunya, epífits, diversitat, fongs liquenícoles, líquens, península Ibèrica, saxícoles, subalpí, terrícoles.
El Dr. Antoni Gómez-Bolea estudiant els líquens de la cresta del Pinetó-Roca Blanca
Resumen
El estudio de los líquenes de Les Planes de Son y la mata de València ha permitido la elaboración de un catálogo de 315 líquenes y 22 hongos liquenícolas. El catálogo incluye los líquenes que crecen sobre diferentes substratos: plantas vasculares, rocas calcáreas y silíceas, y suelos, de los ambientes más representativos del ámbito de estudio. Por su interés corológico en la zona estudiada, destacan los siguientes taxones: Chaenotheca gracillima, Cyphelium pinicola, Endococcus brachysporus, Farnoldia similigena, Lecidea verruca, Merismatium deminutum ssp. longisporum, Placidiopsis pseudocinerea, Thelidium aphanes y Unguiculariopsis groenlandiae, que son nuevas citas para la península Ibérica. Se comenta la composición florística de las comunidades de líquenes observadas en los diferentes ambientes estudiados.
PALABRAS CLAVE: alpino, Catalunya, epifitos, diversidad, hongos liquenícolas, líquenes, península Ibérica, saxícolas, subalpino, terrícolas.


Roques silíciques
Abstract
A catalogue of 315 lichens and 22 lichenicolous fungi recorded from Les Planes  de Son and the Mata de València (Pyrenees, Spain) is presented. It includes lichens from several substrates: vascular plants, limestone, acid rocks and soils; from representative habitats present in the study area. Taxa with a chorological interest are highlighted, among them: Chaenotheca gracillima, Cyphelium pinicola, Endococcus brachysporus, Farnoldia similigena, Lecidea verruca, Merismatium deminutum ssp. longisporum, Placidiopsis pseudocinerea, Thelidium aphanes and Unguiculariopsis groenlandiae, which are firstly reported from the 191 ELS LÍQUENS I ELS FONGS LIQUENÍCOLES DE LES PLANES DE SON I LA MATA DE VALÈNCIA Iberian Peninsula. Comments on the floristic composition of the observed lichen communities are included.
KEYWORDS: alpine, Catalunya, epiphytic, diversity, Iberian Peninsula, lichens, lichenicolous fungi, saxicolous, subalpine, terricolous.
Roques silíciques (líquens verds i negres) i calcàries (blancs, grisos i carbasses)
Voldria donar les gràcies als doctors Antoni Gómez-Bolea, Néstor Hladun, Mercedes Barbero, Pere Rosinés, Esteve Llop, per l'oportunitat de participar en aquest treball. També donar les gràcies a la Diana, la Gemma i la Samantha per tot el que m'han aportat.