16/3/10

BARCELONA VIU


La setmana passada parlàvem dels líquens que moren a Barcelona, a causa de la contaminació atmosfèrica. Aquesta setmana, un passeig per Collserola, pel parc de la Budellera, un espai que resisteix, que conserva líquens epífits i saxícoles.

Sobre les roques metamòrfiques es desenvolupen vistosos líquens saxícoles.
Als murs, escales, terraplens, una espècie que crida molt l'atenció si s'observa amb una lupa, l'hepàtica Lunaria cruciata. (Lunula = lluneta, degut a la forma del conceptacle dels propàguls).

Molses i líquens al Parc de la Budellera, un oasi dins del desert liquènic.


Unes imatges del diumenge, amb la neu i el gel de la nevada del dilluns passat.